OM

Jag, LINDA WALLGREN arbetar med RUM
ofta utifrån ett pågående scenprojekt, en text eller en tematik. Med utgångspunkt från rumslig kontext varierar verksamheten och resulterar i allt från scenografi, installation, utställningsformgivning, arkitektur till kostymdesign och bildkonst.

2006 var jag med och startade PLAY Teaterkonst, en fri teatergrupp i Göteborg med mycket höga konstnärliga ambitioner. 2012 erhöll jag ett större projektstöd från Konstnärsnämnden för produktionen The Famous Swedish Project (PLAY Teaterkonst 2012) där jag var idéskapare, projektledare, scenograf och kostymör.

Sedan några år tillbaks arbetar jag från min ateljé på Konstepidemin i Göteborg.